Baseino priežiūra be chloro – O’Clear 15 Elite baseino vandens dezinfekcijos sistema

Baseino priežiūra be chloro – O’Clear 15 Elite baseino vandens dezinfekcijos sistema – UV/druskos elektrolizė, skirta baseinams iki 50 m3

2.744,00