Baseino dugno valymo autonominis šepetys, su pakraunamu akumuliatoriumi VEKTRO V300

Baseino dugno valymo autonominis šepetys, su pakraunamu akumuliatoriumi VEKTRO V300

220,00