Baseino priežiūra be chloro – O’Clear 25 Elite baseino vandens dezinfekcijos sistema

Baseino priežiūra be chloro – O’Clear 25 Elite baseino vandens dezinfekcijos sistema – UV/druskos elektrolizė, skirta baseinams iki 100 m3

3.144,00